.


 

Aspen( Esp, Populus tremula)

Wanneer Aspen gebruiken?- Bij vage, onverklaarbare angsten (angst voor het donker, voor demonen, bij paranoïa,...)
- Bij voolgevoelens van een naderend onheil
- Bij overdreven bijgeloof of geloof in occulte zaken (zoals helderziendheid, kaartleggen,....)
- Bij angst voor fysiek geweld ( overval, verkrachting,....)

- Bij voolgevoelens van een naderend onheil
- Bij overdreven bijgeloof of geloof in occulte zaken (zoals helderziendheid, kaartleggen,....)
- Bij angst voor fysiek geweld ( overval, verkrachting,....)


Het positief effect van Aspen:

Aspen is een remedie die veel gebruikt wordt voor kinderen die last hebben van nachtmerries, die bang zijn in het donker en die monsters onder het bed of spoken achter het gordijn denken te zien. Het Aspen-type is gevoelig voor sfeer en emoties van zichzelf en anderen. Het kan voorkomen dat er iets gezien wordt wat andere mensen niet zien.
De Aspen-remedie zorgt ervoor dat iemand onbevreesd en vol zelfvertrouwen in het leven staat. Hij voelt zich veilig en rustig, in staat om zijn fantasie in de hand te houden. De gevoeligheid voor sfeer blijft aanwezig, maar neemt geen bezit meer van de persoon. De vage angsten zijn overwonnen en de nachtmerries verdwijnen. Het lampje kan 's nachts uit!!

 
Beech (Beuk, Fagus sylvatica)
Wanneer Beech gebruiken?
- Als men door zijn kritische ingesteldheid en zijn eigen bekrompen maatstaven onverdraagzaam is en anderen hard veroordeeld. Vooroordelen, minderheden die zich superieur voelen, op een overdreven manier discipline, orde en stiptheid eisen van anderen,....
- Als men nooit het positieve ziet in anderen, maar wel steeds de fouten of tekortkomingen. Niet kunnen aanvaarden dat anderen minder begaafd zijn.

Het positief effect van Beech:
Wanneer er iemand de Beech-remedie inneemt, haalt de omgeving opgelucht adem. Er komt begrip voor anderen. Het vermogen om eigen fouten onder de loep te nemen groeit. Niet zelden biedt de voorheen zo arrogante Beech zijn excuses aan voor zijn gedrag. Hij ziet dat er goede en slechte kanten zitten aan anderen en aan zichzelf. Hij wordt toleranter en is tot het inzicht gekomen dat iedereen volmaakt kan zijn op zijn eigen, unieke wijze. Voor sommige mensen die lang in een negatieve Beech-stemming hebben verkeerd, lijkt het alsof er een harde schil wegvalt rond hun hart.
 
Agrimony (Agrimonie, Agrimonia eupatoria)

Wanneer Agrimony gebruiken?
- Bij mensen die hun moeilijkheden, zorgen en kwellende gedachten verbergen achter een masker van opgewektheid en zorgeloosheid. Ze geven gezondheidsproblemen niet toe, maken uiterlijk een onbekommerde indruk, blijven grapjes maken.
- Als men, om aan die zorgelijke gedachten te ontsnappen, zich stort op allerlei activiteiten, steeds het gezelschap van anderen opzoekt of zijn toevlucht neemt tot het euforiserend effect van drugs, alcohol of sigaretten.
- Als men heel gevoelig is aan conflictsituaties en alles doet om de harmonie te bewaren. Dit zijn de mensen die ruzies en confrontaties vermijden, de vredestichters.

Het positief effect van Agrimony:
Wanneer iemand Agrimony inneemt, lijkt het alsof er een masker afvalt. Gevoelens van verdriet, boosheid en angst worden geuit. Er kunnen tranen vloeien. Het contact met anderen verdiept zich. De roze wolk lost op en door de Agrimony-remedie wordt ondekt dat er ook grijze dagen nodig zijn om te kunnen genieten van het leven. Deze remedie zorgt ervoor dat iemand eerlijk kan kijken naar zichzelf en anderen. Hij zal merken dat de wereld niet vergaat wanneer hij boos wordt op iemand of als blijkt dat hij ergens niet mee eens is. De "tics" of allergische reacties zullen afnemen en verdwijnen. Met Agrimony wordt het mogelijk om te worden wie je bent.
 
Centaury (Duizendguldenkruid, Centaurium umbellatum)

Wanneer Centaury gebruiken?
-Bij personen met een zwakken wil, die zich al te bereidwillig en meegaand opstellen t.o.v. de wensen van de anderen. Ze zijn overdreven hulpvaardig en goedmoedig. Ze kunnen niet "neen" zeggen. Ze gedragen zich slaafs, zijn gevoelig voor lof en goedkeuring.
- Als men te weinig zijn eigen individualiteit laat gelden. Niet opkomt voor zijn eigen belangen en teveel de invloed van een krachtig of egoïstische persoonlijkheid ondergaat. Zoals van superieuren, echtgenoot, dominante moeder of vader,...

Positief effect van Centaury:
Gebruik Centaury en kom tot de ontdekking dat het voldoening geeft om anderen te helpen wanneer je er zelf plezier in hebt. Deze remedie zorgt ervoor dat iemand grenzen kan stellen, neen durft te zeggen en zich een eigen mening vormt. Dit kan tot startproblemen leiden omdat de omgeving vaak niet gediend is van de assertieve Centaury. Het automatisch geven wordt vervangen door "geven vanuit je hart". Centaury helpt je om dienstbaar te worden aan jezelf en een eigen identitiet op te bouwen.
 

Cerato (Loodkruid, Ceratostigma willmottiana)

Wanneer Cerato gebruiken?
Bij onzekerheid in de besluitvorming. Bij niet vertrouwen op eigen oordeel en intuïtie. Hoewel men veel kennis verzameld heeft en een gefundeerde eigen mening heeft.
- Bij voortdurende raad vragen aan anderen en te lichtgelovig hierop betrouwen.
- Bij teveel belang hechten aan heersende mode, trends, behandelingen,....

Het positief effect van Cerato:
Wanneer iemand Cerato inneemt, komt diegene in contact met zijn eigen wijsheid en inzicht. Hij krijg vertrouwen in zichzelf en weet dat er maar één persoon is die precies weet wat hij nodig heeft, namelijk: hijzelf.
Door deze remedie gaat iemand recht op zijn doel af en laat zich niet leiden door anderen. Cerato verandert iemand van een zoeker in een persoon die zeker is van zijn zaak en daarnaar leeft. Zo kan hij zijn wijsheid en intuïtie gebruiken om zij weg te gaan.
 
Cherry Plum ( Kerspruim, Prunus cerasifera)

Wanneer Cherry Plum gebruiken?
- Bij angst je zelfbeheersing te verliezen. Bij een onbeheerste driftbui, emotionele uitbarsting, hysterie, op de rand van een zenuwinzinking staan,...
- Bij angst anderen iets aan te doen. Uw kinderen te hart aan te pakken, gewelddadige impulsen, moorddadige opwellingen,....
- Bij angst om krankzinnig te worden of wanneer u aan zelfmoord denkt.

Positief effect van Cherry Plum:
De rust en kalmte keren terug, wanneer Cherry Plum wordt ingenomen. De psychische chaos komt in orde. Met Cherry Plum wordt iemand redelijk en aanspreekbaar. Driftaanvallen behoren tot het verleden. Door deze remedie wordt iemand spontaan en heeft hij innerlijke rust. Het vermogen om naar zichzelf te kijken en rare neigingen een halt toe te roepen wanneer de spanning weer te veel oploopt, ontwikkenlen zich. Hij realiseert zich dat hij zichzelf kan beheersen wanneen hij dat wil.
 
Chestnut Bud ( Kastanjeknoop, Aesculus hippocasranum gemmae)

Wanneer Chestnut Bud gebruiken?
- Bij neiging steeds weer dezelfde fouten te herhalen en geen lessen er uit te trekken.
-Voor kinderen die op school moeilijk bijleren en geen aandacht kunnen houden.
- Bij personen die steeds weer de zelfde ongelukjes voorhebben,....
- Bij oppervlakkige, zorgeloze, onopmerkzame mensen, die geen vooruitgang in hun ontwikkeling maken.
- Bij periodiek, klokvast terugkerende aandoeningen met eenzelfde persoon.

Het positief effect van Chestnut Bud:
Dit lijkt het meest op een innerlijke 'jackpot". Het regent kwartjes en inzichten. Dagelijkse ervaringen worden leermomenten. Door deze remedie kan hij verband leggen tussen hergeen hem overkomt en zijn eigen aandeel hierin. De concentratie wordt gericht. Het Chestnut Bud-type lijkt wakker geworden. Hij reageert alert op zijn omgeving en trekt lessen uit zijn ervaringen. Leren wordt een spannend avontuur. Hij volgt de gebeurtenissen aandachtig en met plezier.
 
Chicory ( Cichorei, Cichorium intybus)

Wanneer Chicory gebruiken?
- Als men zich bezitterig over alles en iedereen ontfermt. Bemoeizuchtig is en voortdurend voorstellen en aanmerkingen heeft.
- De verstikkende "supermoeder" die kinderen niet kan loslaten.
- Als men voor zijn schijnbare bezorgdheid en opdringerige hulp een onvoorwaardelijke dankbaarheid, aandacht of sympathie verwacht en , in geval men die niet krijgt, zich overgeeft aan zelfbeklag en zelfmedelijden.
- Mensen die geven om te krijgen, kinderen die steeds aandacht en liefde willen,....

Het positief effect van Chicory:
Wanneer Chicory wordt ingenomen, groeit het vermogen om te geven aan anderen zonder daarvoor iets terug te verwachten. Het gevoel afgewezen te worden, verdwijnt. Er is een oprechte zorg en aandacht voor anderen. Liefde en warmte worden zonder enige reserve gegeven. In plaats van anderen te willen bezitten, geeft hij ruimte om een ander het leven te laten leiden volgens diens eigen plan. De Chicory-remedie haalt de "oermoeder" in iemand naar boven.
 
Clematis ( Bosrank, Clematis vitalba)

Wanneer Clematis gebruiken?
- Bij de afwezige dagdromer, die in zijn eigen fantasiewereldje leeft en te weinig oog heeft voor het heden en praktische zaken.
- Voor de "verstrooide professor", de "artiest".
- Als men vlucht in niet te realizeren, al te idealistische denkbeelden en idealen.
- Bij gemakkelijk indutten op een lezing of voor de T.V., bij te lang en te diep slapen, bij snel flauwvallen, bij gebrekkige oriëntatievermogen, bij desinteresse.

Het positief effect van Clematis:
Wanneer een cleamtis-type door het innemen van deze remedie ontwaakt uit zij droomtoestand, wordt het mogelijk om alle fantastische ideeën uit te voeren. Hij merkt dat hij inspiratie krijgt om zijn creativiteit te uiten. Hij staat met zijn benen op de grond en reageert adequaat en direct. Hij weet wat hij moet doen om zijn doel te bereiken en kan ernaar handelen. Van een dromerig, afwezig persoontje, verandert hij in een mens met een nuchtere kijk op de zaken. Hij is voor zichzelf en zijn omgeving een stimulerende, creatieve persoonlijkheid.
 
Crab Apple ( Wilde appel, Malus pumila)

Wanneer Crab Apple gebruiken?
- Als men geobsedeerd is door overdreven zin naar zuiverheid. Bij schoonmaakwoede.
- Als men zichzelf snel vies en onrein voelt (bv. door een pukkeltje of een wratje)
- Iemand die zich voortdurend wilt wassen
- Bij een huiveringwekkende afschuw voor allerlei onreinheden. (vuil, insekten, bacteriën,....)
- Als men zich blind staart op details en daardoor het geheel uit het oog verliest.

Het positief effect van Crab Apple:
Crab Apple is een zuiverende remedie. Het gaat om reiniging op zowel emotioneel als fysiek niveau. Wanneer iemand Crab Apple neemt, wordt het mogelijk om zonder afkeer naar zichzelf te kijken en te beseffen dat, hoe graag hij het ook zou willen, niemand volmaakt is. De Crab Apple-remedie leert iemand om dingen in het juiste perspectief te bezien. Je schamen voor jezelf omdat je niet perfect bent, is niet meer nodig.
Wanneer Crab apple wordt toegevoegd aan het badwater, kalmeert de huid en wordt het eczeem minder. Iemand die in een bad met Crab apple heeft gezeten, krijgt een heel zachte huid. Stomen met Crab Apple heeft een weldadig effect bij verkoudheid.
Elm ( Veldiep, Ulmus procera)

Wanneer Elm gebruiken?
- Als mensen met goede kwaliteiten tijdelijk niet meer in staat zijn hun taken en verantwoordelijkheden te volbrengen. Zoals artsen, leraars, bedrijfsleiders, burgemeesters,...
- Als men voelt dat zijn taken zich boven het hoofd zijn gegroeid door een tijdelijk gevoel van ontoereikendheid. (ouders in een gezin)

Het positief effect van Elm:
De Elm-remedie zorgt ervoor dat iemand zijn grenzen tijdig aangeeft. Elm versterkt het zelfvertrouwen. Problemen worden weer in hun juiste proporties teruggebracht. Elm geeft overzicht en rust. De remedie leert iemand in te zien, dat er mensen zijn waar hij op terug kan vallen, die hem helpen in het dragen van zijn verantwoordelijkheid.
 
Gentian ( Gentiaan, Gentiana amarella)

Wanneer Gentian gebruiken?
- Als men al te snel ontmoedigd is.
- Bij tegenslag, terugval in een medische behandeling,...
- Als men overdreven sceptisch is ingesteld en alles in twijfel trekt.
- De eeuwige pessimist, de twijfelaar in hart en nieren, de ongelovige Thomas,...
- Bij een reactieve depressie met een gekende oorzaak bv. overlijden van een geliefde, jobverlies, echtscheiding,...

Het positief effect van Gentian:
Wanneer iemand Gentian inneemt, draait hij om als een blad aan een boom. In plaats van ervan uit te gaan dat er toch iets niet lukt, gelooft hij dat hetgeen hij onderneemt zal slagen. Zijn pessimistische inslag verandert in een positieve. Hij vertrouwd erop dat hij moeilijkheden kan overwinnen. De positieve Gentian weet dat wanneer hij zich inzet, dit altijd goed is, ongeacht het uitendelijke resultaat.
 
Gorse ( Gaspeldoorn, Ulex europaeus)

Wanneer Gorse gebuiken?
- Als men geen hoop meer koestert en vertwijfeld iedere poging tot herstel als nutteloos beschouwd.
- Bij chronische zieken die zonder succes talloze behandelingen ondergingen.
- Bij stilstand na een aanvankelijke vooruitgang in de behandelijng van een chronische ziekte.
- Voor hen die berusten, maar zich toch laten overhalen om de zoveelste therapie te proberen.

Het positief effect van Gorse:
Wanneer iemand toch nog een keer zijn situatie wil proberen te veranderen en Gorse neemt, zal hij merken dat er een lichtpuntje in de duisternis is. In plaats van uitzichtloosheid, komt er hoop op verbetering. Er ontstaat een vertrouwen dat, hoe akelig de situatie nu ook is, er lering uit getrokken kan worden en dat er niets voor niets is geweest. Gorse is de bloesem van de hoop. Wanneer alles donker en negatief is, schijnt Gorse als een lichtje in de nacht.
 
Heather (Struikhei, Calluna vulgaris)

Wanneer Heather gebruiken?
- Bij egocentrisch ingestelde peronen die enkel met zichzelf bezig zijn en steeds een publiek nodig hebben om over zichzelf en hun problemen te kunnen praten.
- Mensen die zich vastklampen aan toehoorders, altijd zelfbeklag maken, eigen probleempjes overdrijven, kinderen in de "ik-fase".
- Als men nooit eens kan luisteren naar de ander en steeds het gesprek op zichzelf wil brengen.

Het positief effect van Heather:
Door het gebruik van Heather kan iemand beter luisteren naar anderen. Er zijn therapeuten die voor het Bachconsult een paar druppels Heather innemen, teneinde beter te kunnen luisteren naar hun klant. De Heather-remedie zorgt ervoor dat iemand zich kan inleven in anderen. Hij weet dat alleen al door goed luisteren naar anderen, de ander geholpen wordt. Hij heeft belangstelling voor de mensen in zijn omgeving en besteft dat alles niet in de wereld rondom hém draait.
 
Holly (Hulst, Ilex aquifolium)

Wanneer Holly gebruiken?
- Bij ziekelijke afgunst, jaloezie en haat op alle niveau's
- Jaloezie van eerstgeboren kind t.o.v. tweede, jaloezie in de liefde,...
- Als men snel wantrouwig is, vervuld is met wraakgevoelens of leedvermaak (bv. om het ongeluk van anderen)

Het positief effect van Holly:
Wanneer wij kijken naar Holly, naar de stekelige kartelrandjes van het blad en de zachte, fijngebouwde bloesem, dan zien we dat deze plant de belichaming is van de essentie van de remedie. Wanneer iemand Holly inneemt, wordt diens innerlijk verzacht. Het verkilde hart wordt warm en straalt dit uit. Holly geeft pieken van universeel bewustzijn. " Ik ben er en ik ben één met het universum". Onvoorwaardelijke liefde hoort bij Holly. Plezier beleven aan het geluk van anderen, ook al gaat het met hemzelf wat minder. Het ongelukkige en ontevreden gevoel verdwijnt. Hij benadert zijn omgeving, en zichzelf, op een liefdevolle manier. Delen met anderen wordt een feest. Hij gaat open en vol vertrouwen om met andere mensen en situaties. De positieve Holly voelt zich één met de universele liefde en deelt hiervan met gulle hand uit.
 
 Honeysuckle (Kamperfoelie, Lonicera caprifolium)

Wanneer Honeysuckle gebruiken?
- Bij heimwee naar een overdreven verheerlijkt verleden.
- Dromen over vroeger geluk, huis of jeugd. Verheerlijken van een overleden partner, heimwee naar huis.
- Bij een nostalgische vlucht in het verleden om niet geconfronteerd te worden met de harde werkelijkheid van het voor hen onaantrekkelijk heden.

Het positief effect van Honeysuckle:
De remedie Honeysuckle zorgt ervoor dat iemand in het hier en nu gaat leven. Hij krijgt belangstelling voor wat er nu gebeurt, op dit moment. Het verleden wordt niet afgedaan, maar gezien als een mooie periode waarin zich veel waardevolle momenten hebben voorgedaan. Het wordt weer mogelijk om nieuwe relaties aan te gaan, kamers te veranderen en ruimte te maken door spullen weg te doen. Honeysuckle maakt het mogelijk om het verleden los te laten en verleent het vermogen om weer te genieten van een nieuwe periode in het leven.
 
Hornbeam (Haagbeuk, Carpinus betulus)

Wanneer Hornbeam gebruiken?
- Bij uitputting na eenzijdige geestelijke belasting.
- Langdurig studeren, op computer werken, lesgeven, lezen, bedlederigheid.
- Als men niet is opgewassen tegen de alledaagse, voorspelbare routine.
- "de sleur", de werkweek, bij "maandagmorgenziekte",...

Het positeif effect van Hornbeam:
De Hornbeam-remedie werkt als een verfrissende douche. Door het innemen van Hornbeam wordt de geestlijke vermoeidheid opgelost. Iemand kan zijn dag overzien en weet dat hij zijn taak aankan. Niets is te veel of te moeilijk. Door het innemen van Hornbeam wordt iemand actief en opgewekt. Van de landerige Hornbeam-stemming is niets meer over. De persoon kan zijn werk afmaken zonder dat de verveling toeslaat. Hij is gemotiveerd om aan de slag te gaan. Hij voelt zich uitgerust en opgewekt. Laat de dag maar beginnen.
 
Impatiens (reuzenbalsemien, Impatiens glandulifera)

Wanneer Impatiens gebruiken?
- Bij ongeduldigen mensen, snel in denken en handelen, die zichzelf steeds een hoog werktempo opleggen en geen begrip opbrengen voor het trage functioneren van anderen.
- Steeds gehaast en ongevalletjes voor hebben, overhaaste beslissingen nemen, anderen steeds aanmanen tot spoed, niet kunnen wachten, nerveuze gebaren maken.
- Als men snel geïrriteerd of geprikkeld is bij de minste kritiek (door de continue geestelijke spanning).

Het positief effect van Impatiens:
Door het innemen van de Impatiens-remedie krijgt iemand engelengeduld. Het ontspant in stress-situaties. Door Impatiens te gebruiken wordt het levenstempo verlaagd. Daardoor krijgt iemand oog voor anderen en verdwijnd de eenzaamheid. Hij merkt dat zijn gevoelens naar andere mensen toe veranderen. In plaats van irritatie ontstaat er begrip, geduld en zachtmoedigheid. Het wordt mogelijk om op een bankje te zitten en naar de eendjes te kijken, genietend van het gegeven dat er verder niets hoeft
 
Larch ( Lariks, Larix decidua)

Wanneer Larch gebruiken?
- Bij gebrek aan zelfvertrouwen of bij een minderwaardigheidscomplex waardoor faalangst, schuchterheid of passiviteit de bovenhand halen.
- Voor examens, nooit iets ondernemen door zich te fixeren op zijn beperkingen, misplaatste bescheidenheid.
- Als men teveel vasthoudt aan negatieve ervaringen of mislukkingen uit het verleden (negatief zelfbeeld na echtscheiding, fiasco in zaken,....)

Het positief effect van Larch:
Er groeit zelfvertrouwen wanneer iemand met een Larch-tekort deze remedie gebruikt. Hij durft gebruik te maken van de talenten en mogelijkheden die altijd in hem aanwezig waren. "Kan ik niet" komt niet meer voor in zijn woordenboek. Dankzij deze remedie ziet de persoon in dat 'iets proberen" meer voldoening schenkt dan "niets proberen". Hij accepteert dat het risico van falen altijd aanwezig is, maar hij maakt zich er geen zorgen over. Hij weet wat hij kan en wat hij waard is. De Larch-remedie ondersteunt een examenkandidaat tijdens het examen.
 
Mimulus (Maskerbloem, Mimulus guttatus)

Wanneer Mimulus gebruiken?
- Bij concrete, benoembare angste of fobieën.
- Angst van dieren, voor een welbepaalde ziekte, voor inbrekers, in liften, op pleinen en hoogten, bij plankenkoorts,...
- Bij verlegen, schuchtere en teruggetrokken mensen( die snel blozen, stotteren,...)

Positief effect van Mimulus:
Wanneer Mimulus wordt ingenomen kan hij de angsten en gevaren aan. Dapper en vol vertrouwen worden de angsten tegemoetgetreden. Zijn onzekerheid verdwijnt en hij voelt zich prettig in gezelchap van anderen. De behoefte om zich terug te trekken wordt minder. De Mimulus-remedie zorgt ervoor dat iemand zijn eigen ridder is geworden en de bescherming van zijn naaste omgeving niet meer nodig heeft.
 
Mustard ( Herik, Sinapis arvensis)

Wanneer Mustard gebruiken?
- Bij plots opkomende depressieve stemming of somberheid (zonder dat hiervoor een duidelijke aanwijsbare reden bestaat), waarbij men geen belangstelling heeft voor het dagelijke leven.
- Als men het gevoel heeft dat een duistere wolk over zich is neergedaald en dat men van de buitenwereld en elke menselijke warmte is afgesloten.

Het positief effect van Mustard:
Het gevoel dat de zon door de wolken breekt, ontstaan wanneer Mustard wordt ingenomen. De depressie verdwijnd en de persoon wordt opgewekt. Het evenwicht tussen innerlijke zwaarmoedigheid en blijheid is hersteld. Deze remedie helpt vrouwen die voor hun mestruatie last hebben van zwaarmoedigheid.
 
Oak ( Eik, Quercus robur)

Wannneer Oak gebruiken?
- Als men ondanks zijn klachten moedig blijft doorstrijden, hierbij blijk gevend van een uitzondelijk uithoudingsvermogen en bovenmenselijk geduld.
- Vechters, doorzetters, werkmieren, werken tot men erbij "neervalt", zijn ziekte negeren, nooit hulp vragen.
- Als men overdreven plichtsbewust is (nooit vakantie nemen, zich opofferen voor het gezin, de steunpilaar van een berdrijf.
- Als men hierdoor moedeloos en uitgeput eindigt.

Het positief effect van Oak:
Degene met een Oak-tekort kan leren om vermoeidheid en pijn als een serieus signaal te zien. Door Oak te nemen, besteft iemand dat zijn mogelijkheden begrenst zijn. Hij vindt een balans tussen rust en werk. Door de Oak-remedie zal hij ervaren dat hij meer energie heeft om zijn plicht te vervullen, wanneer hij tijd neemt om te zorgen voor zichzelf.
 
Olive (Olijf, Olea europea)

Wanneer Olive gebruiken?
- Bij volledige uitputting, zowel lichamelijk als geestelijk.
- Na zware prestaties van zichzelf geëist te hebben zonder zich ontspanning te gunnen (te druk leven zonder ontspanning, verpleging van zieke, uitoefenen van een nevenberoep, te weinig slaap)
- Als men snakt naar rust en slaap en als elke opgave onoverkomelijk lijkt.

Het positief effect van Olive:
Door het innemen van Olive voelt de persoon langzamerhand zijn krachten terugkeren. Er komt weer energie voor de dagelijkse beslommeringen. Hobby's en werk worden niet meer als een last ervaren. De vermoeidheid, die zo verlammend werkt, verdwijnt langzamerhand. Het is goed mogelijk dat iemand na het innemen van Olive in eerste instantie veel en langdurig slaapt, totdat lichaam en geest zo uitgerust zijn dat de vitaliteit weer terugkeert.
 
Pine (Den, Pinus sylvestris)

Wanneer Pine gebruiken?
- Als men zichzelf onnodig overlaadt met zelfverwijten en schuldgevoelens, omdat men niet voldoet aan zijn te hoog gestelde eisen.
- Bij succes nog niet tevreden zijn, bij volgen van strenge regels en geboden, bij overdreven gewetensvol zijn.
- Als men teveel kijkt naar zijn beperkingen in plaats van naar zijn mogelijkheden.
- Als men zich onnodig en veel verontschuldigt, de schuld op zich neemt, de zonndebok.

Het positief effect van Pine:
de Pine-remedie zorgt ervoor dat iemand zichzelf kan vergeven. Hij weet dat het voldoende is wanneer hij zijn best doet. Het zelfverwijt en het minderwaardigheidgevoel verdwijnen. Hij heeft respect voor zichzelf en accepteert zijn eigen mogelijkheden. Het woord "sorry" verdwijnt uit zijn vocabulaire.
 
Red Chestnut (Rode Kastanje, Aesculus carnea)

Wanneer Red Chestnut gebruiken?
- Bij overdreven bezorgdheid om het welzijn van geliefde personen.
(om hun gezondheid, financiële status, veiligheid op de weg,...)
- Als je steeds weer het ergste vreest voor een andere bij een onschuldig symptoom of als deze te laat is. ("bemoederen")

Het positief effect van Red Chestnut:
De Res Chestnut-remedie biedt de mogelijkheid om zorg en steun te geven aan anderen, zonder angst. Iemand die Red Chestnut inneemt, vertrouwt erop dat anderen voor zichzelf kunnen zorgen. Hij wil wel helpen, maar dringt zijn hulp niet ongevraagd op. Hij laat de anderen los. Red Chestnut geeft de mogelijkheid om anderen liefdevol weg te laten gaan, zonder inmenging.
 
Rock Rose (Zonneroosje, Helianthenum nummularium)

Wanneer Rock Rose gebruiken?
- In acute, extreme crississituaties waarbij paniek of doodsangst heerst en men dreigt hysterisch te reageren of in shock terecht te komen.
- Bij een ongeval, natuurramp, plotse ziekte of verwonding,...
- Als men op het nippertje ontsnapte aan een levensbedreigende situatie en nog de angst in zich voelt (auto-ongeluk, bomaanslag,...)
- Bij kinderen die in paniek wakker schrikken uit een nachtmerrie.

Het positief effect van Rock Rose:
Een paar druppels Rock Rose-remedie helpen iemand uit shock-toestand te geraken. Hij overziet de situatie en krijgt moed. Hij wordt standvastig en weet wat te doen. Met zijn kalme reactie helpt hij zichzelf en anderen uit een noodsituatie. Sommige mensen reageren van nature kalm, maar staan na afloop van het incident te trillen op hun benen. Ook dan is Rock Rose de aangewezen remedie. Rock Rose kan ook gegeven worden na een nachtmerrie.
 
Rock Water (Bronwater, Aqua e saxo)

Wanneer Rock Water gebruiken?
- Bij strenge, onbuigzame mensen die starre principes en maatstaven naleven en hierdoor genoegens en levensvreugde missen.
- Fanatieke volgelingen van een religie, voedingswijze of politiek,...
- Als men geneigd is tot zelfgenoegzaamheid of een soort geestelijke hoogmoed omdat anderen "niet beter weten' en zich hierbij als modelvoorbeeld profileert.

Het positief effect van Rock Water:
De Rock Water-remedie zorgt ervoor dat iemand flexibel wordt. Hij kan zich aanpassen aan zijn innerlijke behoefte. Hij kan zich mee laten drijven met de levensstroom van alledag. Hij voegt zich zonder problemen in onverwachte situaties. Hij begrijpt dat er mensen zijn met een afwijkende mening en is bereid zijn mening te herzien. Door het innemen van de Rock Water-remedie wordt diegene verzacht en geeft hij zichzelf en zijn omgeving de ruimte om te leven.
 
Scleranthus (Hardbloem, Scleranthus annuus)

Wanneer Scleranthus gebruiken?
- Bij besluitloosheid, bij twijfelen tussen twee mogelijkheden (jobs, liefdes, kledij,...)
- Bij voortdurend van de ene in het andere vallen (humeur, lichamelijke symptomen,...
- Bij gebrek aan innerlijk evenwicht.

Het positief effect van Scleranthus:
Door het innemen van de Scleranthus-remedie komt iemand in evenwicht. Er ontstaat duidelijkheid over wat hij wel wil en wat niet. Hij kijkt niet meer terug op een eenmaal gemaakte keuze. Hij is ervan overtuigd dat de keus die hij maakte, bij hem past en de juiste is. Hij weet waar hij voor staat en wat hij moet doen om in balans te blijven met zichzelf.
Scleranthus zorgt ervoor dat zee-, wagen- en luchtziekte verdwijen. Ook evenwichtstoornissen en problemen met de oren kunnen opgelost worden met het innemen van Scleranthus.
 
Star of Bethlehem (Vogelmelk, Ornithogalum umbellatum)

Wanneer Star Of Bethlehem gebruiken?
- Bij klachten die het gevolg zijn van een onverwerkte lichamelijke of geestelijke shock, ongeacht deze recent of lang geleden gebeurd is.
- Shock door verlies van een dierbare, ontslag op het werk, een ongeval, een geboorte,....
- Bij psychosomatische aandoeningen, ontstaan door een energetische shock (huidziekten, chronische darmtraagheid, gewrichtsontsteking, "krop in de keel", nerveus astma, hartritmestoornissen, hysterische symptomen,...)

Het positief effect van Star Of Bethlehem:
Star Of Bethlehem is de "psychotherapeut" van de Bachremedies. Deze remedie geeft troost en helpt bij het verwerken van verdriet en trauma's. Star Of Bethlehem zorgt ervoor dat iemand na een ingrijpende ervaring zichzelf kan blijven. Het rauwe, knagende verdriet wordt verzacht. Het wordt mogelijk om te praten over wat er is voorgevallen. Wanneer Star Of Bethlehem wordt gebruikt om oud zeer op te lossen, kan het zijn dat er een periode volgt waarin er veel gedroomd wordt.
 
Sweet Chestnut (Tamme kastanje, Castanea sativa)

Wanneer Sweet Chestnut gebruiken?
- Als men volslagen wanhopig en radeloos is en geen enkele uitweg meer ziet.
- Na een periode van volgehouden moed waarin men alles probeerde ( bv. terminale ziekte)
- Als men niet meer weet hoe het nu verder moet, zich hopeloos voelt in een volslagen isolement, en toch zijn verdriet voor zich houdt.

Het positief effect van Sweet Chestnut:
Er ontstaat verlossing wanneer de Sweet Chestnut-remedie wordt ingenomen. Het lijkt alsof het uur van de waarheid is aangebroken en de mogelijkheid is gevonden om te veranderen en terug te keren uit wanhoop en depressie. Door de Sweet Chestnut-remedie voelt iemand zich in staat om zijn probleem onder ogen te zien en er een oplossing voor te zoeken. Hij vertrouwt erop dat er een eind komt aan zijn wanhoop. Hij blijft optimistisch, omdat hij weet dat hij in staat is zijn leven in te richten zoals hij het hebben wil.
 
Vervain (IJzerhard, verbena officinalis)

Wanneer Vervain gebruiken?
- Als men zich al te fanatiek voor "de goede zaak" inzet.
- Al te geestdriftig anderen probeert mee te sleuren of zijn te idealistisch idee wil opdringen.
- De "missionaris", de opdringerige fanatiekeling of idealist, de martelaar voor de goede zaak, wie absoluut geen onrechtvaardigheid kan verdragen.
- Als men in zijn enthousiasme en bruisende zendingsijver zijn inspanningen overdrijft en roofbouw pleegt op zijn lichaam.

Het positief effect van Vervain:
Door het innemen van de Vervain-remedie verruimt iemand zijn kijk op het leven. Hij leert te accepteren dat er meer mogelijkheden en ideeën zijn om hetzelfde doel te bereiken. Hij hoeft anderen zijn mening niet op te dringen, hij kan luisteren naar de voorstellen van de anderen. Hij houdt zijn enthousiasme, maar verliest zichzelf niet. Door het innemen van Vervain wordt iemand rustiger, waardoor hij beter kan overzien waarmee hij bezig is. Dit geeft hem de mogelijkheid om, wanneer dit nodig is, van zijn vastomlijnde plan af te stappen en een alternatief te kiezen.
 
Vine (Wijnstok, Vitis vinifera)

Wanneer Vine gebruiken?
- Bij dominante personen met bazige en tirannieke neigingen, die anderen van hun superioritiet en bekwaamheid willen overtuigen.
- Dictator, tiran, ambitieuze zakenman die over lijken gaat, autoritaire ouders, de snelle denker die bekwaam optreedt in geval van nood.
- Als men zelfzeker, ambitieus en begerig naar macht is en hierbij meedogenloos de ander zijn wil opdringt of absolute gehoorzaamheid eist.
- IJzeren tucht eisen, speelkameraadjes aftuigen, geen medelijden kennen,...

Het positeif effect van Vine:
Wanneer de Vine-remedie wordt ingenomen, ontpopt " de dictator" zich tot een natuurlijk leider. Met kalmte en wijsheid overziet hij wat er gebeuren moet, zonder de noden van anderen uit het oog te verliezen. Hij eist niets van zijn omgeving, maar hij weet door zijn mannier van optreden anderen te bewegen om te doen wat er gebeuren moet. Hij heeft doorzettingsvermogen en gebruikt dit op een positieve manier. Hij luistert naar zijn kinderen en partner en heeft begrip voor hun handelen. Hij weet dat hij een leider is, maar hij buit het niet uit en voelt zich niet bedreigd in zijn positie.
 
Walnut (Walnoot, Juglans regia)

Wanneer Walnut gebruiken?
- Bij twijfel vooraleer een beslissende stap te zetten tot een nieuwe levensface.
- Emigratie, nieuw beroep, ander geloof, verhuis, echtscheiding, menopauze,...
- Als men onzeker is voor een nieuwe start (door teveel rekening te houden met de mening van anderen, met tradities of coventies)

Het positief effect van Walnut:
De Walnut-remedie zorgt ervoor dat een persoon veranderingen aankan. Hij kan stappen zetten die nodig zijn om patronen te doorbreken. Veranderingen worden ervaren als groeimomenten. De invloed van buitenaf werkt niet meer als een rem op zijn ontwikkeling. Walnut zorgt ervoor dat iemand op zijn pad blijft om de route te bewandelen die hijzelf heeft uitgestippend. Zo kan hij zijn idealen en dromen waarmaken. Oude gewoontes worden afgeschud. Hij heeft de kracht om te veranderen. Walnut helpt ook bij veranderingen op lichamelijk en geestelijk niveau. Verhuizing, het wisselen van tanden, het verlies van vrienden, het overwinnen van een verslaving. Dit zijn een aantal momenten waarop Walnut zijn ondersteunende kwalitieten laat zien.
 
Water Violet (Waterviolier, Hottonia palustris)

Wanneer Water Violet gebruiken?
- Bij trotse afstandelijke personen die door hun superioriteitsgevoel geïsoleerd komen te staan
- Heel bekwaam en sterk individueel ingesteld, rustig zelfverzekerd, sterke persoonlijkheid, levend in een "ivoren toren", moeilijk te contacteren.
- Bij zich verwaand, neerbuigend of uit de hoogte gedragen (minachting)

Het positief effect van Water Violet:
Wanneer de Waterviolet-remedie wordt ingenomen, ontstaat er contact met andere mensen. De ijkoning(in) daalt uit zijn(haar) ivoren toren en wordt hartelijker. Hij deelt zijn wijsheid en intelligentie met anderen. Hij is raadgever of adviseur en laat de andere in zijn waarde. Hij heeft begrip voor anderen en plaatst zich niet boven hen. Wanneer hij problemen heeft, stelt hij zich open voor advies van zijn omgeving. Hij kan goed alleen zijn en heeft dit ook nodig om tot rust te komen.
 
White Chestnut (Paardekastanje, Aesculus hippocastanum)

Wanneer White Chestnut gebruiken?
- Als men voortdurend gekweld wordt door een stroom van ongewenste gedachten en innerlijke discussies.
- 'S avonds moeilijk inslapen, na een ruzie of een conflict alsmaar denken aan wat men "had moeten zeggen".
- Bij consentratiestoornissen en chronische hoofdpijn door steeds terugkerende gedachtenstroom.

Het positief effect van White Chestnut:
White Chestnut is de remedie om rust in het hooft te krijgen. Het piekren en malen stopt. Deze remedie zorgt ervoor dat iemand helder kan nadenken. De boel op een rijtje zetten. Het voortdurend terugdenken aan vervelende situaties stopt. De White Chestnut-remedie maakt het mogelijk om de zinnen te verzetten.
 
Wild Oat (Ruwe dravik, Bromus ramosus)

Wanneer Wild Oat gebruiken?
- Als men ondanks zijn begaafdheid en veelzijdige belangstelling nog geen helder levensdoel of welomlijnde taak voor ogen heeft.
- De eeuwige student, voortdurend van job veranderen,...
- Bij vage ambities en teveel versnipperen van de aandacht (talrijke opleidingen volgen,...)

Het positief effect van Wild Oat:
De remedie Wild Oat lijkt op een richtingaanwijzer. Het wordt mogelijk om op een kruispunt in het leven de juiste weg te kiezen en te bewandelen. Hij verliest zijn doel niet uit het oog en heeft een idee wat hij moet doen om dit doel te bereiken. Deze remedie helpt iemand zijn roeping te vinden. Hij zet zich in met gebruik van zijn talenten. Creatief en inventief werkt hij aan zijn carrière, zonder zich een moment te vervelen. Het is waarschijnlijk dat hij naast zijn baan tijd vrijmaakt om betrokken te blijven bij zijn andere intressens. Dit kan in hobby's of vrijwilligerswerk. Hij ziet in dat hij zijn talenten op diverse wijzen moet gebruiken om het leven boeiend te houden voor zichzelf.
 
Wild Rose (Hondsroos, Rosa canina)

Wanneer Wild Rose gebruiken?
- Als men de strijd volledig opgeeft, hoewel de omstandigheden niet zo hopeloos zijn.
- Berusten in een chronische ziekte, in een slecht huwelijk, in een job zonder voldoening,...
- Bij onverschilligheid en apathie, bij overdreven passivitiet.

Het positief effect van Wild Rose:
"Vitamine C op zielsniveau", dat is de omschrijving van de Wild Rose-remedie. Wanneer Wild Rose wordt ingenomen, komt de persoon uit zijn apatische levenshouding. Hij krijgt intresse in zichzelf en zijn omgeving. Hij wil genieten en het leven vieren. Door Wild Rose is hij gemotiveerd en entousiast om zijn dromen waar te maken. Hij erkent dat hij ambitie heeft. Hij wil de verantwoordelijkheid op zich nemen om zijn dromen waar te maken. Wild Rose geeft iemand doorzettingsvermogen. Hij voelt zich fit en actief en kan zijn leven aan.
 
Willow (Wilg, Salix vittelina)

Wanneer Willow gebruiken?
- Bij wrokkige, verbitterde en haatdragende mensen die zich steeds het slachtoffer voelen van het noodlot of de schuld voor hun problemen steeds bij anderen leggen.
- "Waarom overkomt mij dat???", pessimisten die steeds eenzamer worden.
- Als men snel beledigd is, een zwartkijker of spelbederver is, die het goed humeur of optimisme van anderen ondermijnt of hen hun beter lot, geluk of gezondheid misgunt.
- Als men hulp van anderen als iets vanzelfsprekends vindt, veeleissend en ondankbaar.

Het positief effect van Willow:
De Willow-remedie laat iemand zien dat hij de schepper van zijn eigen lot is. Hij is verantwoordelijk voot zichzelf. Hij kan zichzelf genezen, wanneer hij dit wil. Door Willow leert hij om het heft in eigen handen te nemen. Om constructief te kunnen denken en handelen. Hij leert "oorzaak en gevolg" te onderkennen. Hij weet dat ook hij een aandeel heeft in situaties die voorvallen. Hij ondekt dat er niets voor niets gebeurt. Er is een zin voor alle dingen. Hij wordt positiever en begint te geloven dat hij zijn eigen leven kan veranderen als hij dat wil. Hij ondekt dat gedachten een eigen leven kunnen gaan leiden. Zijn achterdocht verdwijnt. Hij wil erop vertrouwen dat mensen het goede met hem voorhebben.
 
Rescue Remedy (Eerste hulp remedie)

Combinatie van 5 bloesemessences, samengesteld met het oog op noodgevallen.
*Star Of Bethlehem: om de shock te verwerken
* Rock Rose: tegen paniek en doodsangst
* Impatiens: tegen de spanning
* Cherry Plum: tegen de angst zijn zelfbeheersing te verliezen
* Clematis: tegen het gevoel "ver weg zijn", vaak voorafgaand aan flauwvallen of bewusteloos raken

Wanneer Rescue Remedy gebruiken?
- Bij energetisch schokkende gebeurenissen en elke stresserende situatie
- Emoties, examens, ruzie, slecht nieuws, voor operatie, voor bezoek aan arts/tandarts, sollicitatiegesprek,.....
- Om kalmte te bewaren, vrees op te vangen en rustig vertrouwen te hebben in een goede afloop.
- Bij lichamelijke schade, om een energetische shock te voorkomen, en zo snel het genezingsproces te laten aanvangen. (ongeval, verwonding, kneuzing, brandwonden, plotse ontsteking,...)
- In uitzonderlijke, acute situaties voordat er bevoegde medische hulp aanwezig is (ze kan deze laatste niet vervangen!!!!!)